Aktualności

 

Wykonawca rozpoczął prace związane z układaniem masy bitumicznej na Węźle Bydgoszcz Opławiec w miejscowości Tryszczyn (km 14+087 odcinka 3 S5). Układana masa stanowić będzie łącznice na węźle.
GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów
Budowa S5 to także drobne prace montażowe oraz prace ziemne związane z branżą energetyczną.