Aktualności

 

Na odcinku 3 drogi ekspresowej S5 przeprowadzone zostały odwierty rdzeniowe warstwy wiążącej.
GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami.
Na odcinku 3 drogi ekspresowej S5 ze względów technologicznych (wysokie temperatury powietrza rzędu 30 stopni Celcjusza) betonowania obiektów mostowych wykonuje się w porze nocnej.